Bio

Marek Nosal

Muzyk, gitarzysta, pedagog.

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Aliny Gruszki (dyplom z wyróżnieniem w 1993). W roku 2006 uzyskał stopień doktora, a w roku 2014 stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Jest laureatem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów gitarowych: w Zamościu (1988), Warszawie (1989), Krakowie (1990) i Tychach (1990). Zdobył również II nagrodę na V Ogólnopolskim Konkursie Kompozycji na Gitarę Klasyczną za utwór Recytatyw i Aria (2001).

Jako solista i kameralista oraz w koncertach z orkiestrą występował w kraju i za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Belgia, Hiszpania, Portugalia, Grecja). Koncertował m.in. z orkiestrami Filharmonii: Śląskiej, Lubelskiej, Częstochowskiej, Olsztyńskiej, NOSPR, orkiestrami kameralnymi: Aukso, Śląską, Camerata Impuls, Archetti oraz z Kwartetem Śląskim. Dokonał prawykonań utworów polskich kompozytorów (w tym trzech koncertów na gitarę i orkiestrę: Edwarda Bogusławskiego, Aleksandra Lasonia i Aleksandra Nowaka) oraz nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (m.in. J.S.Bach, A.Piazzolla, polska muzyka współczesna).

Jest autorem publikacji „Twórczość kompozytorów polskich na gitarę solo po 1945 roku. Zagadnienia artystyczno – wykonawcze na wybranych przykładach” złożonej z książki i płyty CD, zawierającej premierowe nagrania kompozycji R.Haubenstocka-Ramatiego, J.E.Jurkowskiego, A.Krzanowskiego, P.Mossa, W.Szalonka i M.Nosala. W roku 2018 wydał płytę „In modo polonico” z utworami A.Tansmana, J.N.Bobrowicza i S.Mrońskiego.

Jest profesorem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego oraz dziekanem Wydziału Instrumentalnego tej uczelni. Jest także nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. M.Karłowicza w Katowicach. Jego uczniowie i studenci wielokrotnie zdobywali laury na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Często wyróżniany za osiągnięcia pedagogiczne, zapraszany do uczestnictwa w pracach jury konkursów gitarowych oraz do prowadzenia warsztatów i lekcji mistrzowskich. Został uhonorowany m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Od 2015 roku jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa” i Konkursu im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach.

Marek Nosal gra na gitarach: Petr Matoušek, Karl-Heinz Roemmich, Leszek Gajdzik, Godin. Używa strun D’Addario.